Vzgojni namen

Korenine

Ostala gradiva

Viri

Kontakt

 

IZVAJANJE VZGOJNEGA NAMENA 2005-2008

»KORENINE«

v skavtskem letu 2006/2007

 

V vzgojnem namenu 2005-2008 je zapisano, da bomo naše skavte vzgajali s pomočjo skavtskih (pa tudi slovenskih in katoliških) korenin.

 

Ob začetku tega skavtskega leta si je treba vzeti čas in opraviti temeljito načrtovanje, v katerega se zavedno vključi tudi posamezne korenine, ki so sad poletnega tabora za voditelje »Glej Daleč«. Pripravili smo vam nekaj hitrih napotkov v stilu »4 koraki do popolnega uspeha«, ki vam bodo olajšali delo, vseeno pa ga boste morali opraviti sami.

 

KJE in KAKO ZAČETI?


1. KORAK: IZBIRA KORENIN/-E

 

Pobrskajte po CDju s koreninami, ki ste ga dobili na taboru Glej daleč. Zbirko vseh dokumentov najdete tudi na tej spletni strani.

 

Na voljo so korenine iz treh različnih področij: skavtske, slovenske in katoliške.

Glede na načrtovanje skavtskega leta v svoji veji in skvoju, premislite, katera od njih odgovarja vašim potrebam. Vsak steg  lahko na različnih nivojih (posamezna veja, cel steg, poletni tabor ali celo leto...) izbere eno ali več korenin. Smiselno pa je, da, če jih izberete več, te izhajajo iz različnih področij, saj lahko le tako dosežemo celostni razvoj in napredek.

-         Če izberete korenino za cel steg se o tem pogovorite na skvoju. Pomislite kaj bi vas povezalo med seboj in kako bi določeno korenino prilagodili vsaki veji.

 

-         Če izbira korenino vsaka veja posebej, se voditelji veje odločite, v kolikšni meri bi izbiro prepustili članom, saj bo delo sigurno uspešnejše, če se bodo z izbiro vsi poistovetili.

 

-         Možnosti je še veliko, svojo korenino lahko izbere tudi SKVO, vsak vod v četi posebej, popotnik-ca kot osebno napredovanje, dva sosednja stega skupaj…

 

2. KORAK: NAČRTOVANJE CILJEV

 

Ko izberete korenino se ji podrobno posvetite. Preberite dokumet, ki so ga napisali vaši kolegi voditelji (ponekod sta to tudi dva dokumenta). Ob tem si zapisujte vaša opažanja in ideje za delo, ki jih dobite ob branju – morda vam kasneje pridejo še zelo prav.

Premislite, kako bo vaša skupina živela in ozavestila to korenino. Kaj želite, da se ob njej nauči? Katera znanja naj osvoji? Kakšne naj bodo vidne spremembe?

 

Zastavite si dva cilja, enega, ki bo spodbujal »življenje po tej korenini« in drugega, ki bo spodbujal »ozaveščanje te korenine«. Zgolj živeti po korenini ni dovolj, poskusiti jih je potrebno tudi ozavestiti. In tudi – zgolj ozavestiti je ni dovolj, če korenine ne živimo.

 

Primer 1:

Korenina: PRVI SKAVTSKI TABOR

Cilj za življenje po tej korenini: Na poletnem taboru čete bomo dva dni preživeli po programu, kot so ga imeli na prvem taboru.

Cilj za ozaveščanje te korenine: Vsak vod bo obdelal en vidik prvega tabora in se pomeril na kvizu o tej temi.

 

Primer 2:

Korenina: KROJ

Cilj za življenje po tej korenini: Na srečanjih klana v letošnjem letu bomo vsi nosili kroj. (v primeru, da ga prej nismo)

Cilj za ozaveščanje te korenine: Pripravili bomo serijo treh srečanj na temo »kroj«: Pomen kroja pri BP-ju, Kroj v različnih skavtskih organizacijah, Kroj v ZSKSS (plusi in minusi). Na izvršni odbor ZSKSS bomo poslali predloge za izboljšavo kroja.

 

Vse to zapišite, da boste lahko čez čas ta napredek preverili.

 

3. KORAK: NAČRTOVANJE DEJAVNOSTI

 

Sedaj svojo korenino že dobro poznate.

V skladu s cilji, ki ste si jih zadali, načrtujte tudi konkretne dejavnosti. Izberete lahko tiste, ki so že zapisane v dokumentih, še bolj zaželeno pa je, da si sami izmislite take, s katerimi boste dosegli svoje cilje.

 

Obvezno določite tudi, koliko časa boste namenili eni korenini. Bo to celo leto, en mesec, morda samo en izhod…V mislih imejte le, da lahko z izvajanjem aktivnosti na daljši rok dosežete večje spremembe.

 

4. KORAK: OBRAZEC

 

Zdaj, ko ste prišli že tako daleč, si vzemite še 3 minute in izpolnite preprost obrazec, ki bo poročal o vaših aktivnostih.

Ta del je zelo pomemben, saj nam bo le, če boste vi pridno sporočali podatke, uspelo dobiti odgovor na izvajanje vzgojnega namena, s pomočjo katerega lahko načrtujemo nadaljnje aktivnosti.

 

Obrazec je zaenkrat mna voljo samo v »papirnati obliki« oz. kot datoteka na tej strani (obrazec), upamo pa, da bo kmalu možna tudi elektronska prijava, ki bi vam še olajšala delo.

 

Skupaj bomo tako sestavili dragoceno zbirko podatkov, ki bo pričala o tem, da so korenine še žive, uporabne in da se da iz njih črpati vse potrebno za aktivno skavtstvo.

Iz te zbirke podatkov bomo lahko vsi še naprej črpali ideje, pa tudi prispevali nove zamisli in s tem drug drugega bogatili.

 

Tu si lahko ogledate priemr izpolnjenega obrazca (Domžale 1 - korenina: Slovenski jezik in narečja).

 

Maja Bertoncelj in Matej Cepin