Vzgojni namen

Korenine

Ostala gradiva

Viri

Kontakt

Zbrano gradivo tabora
Glej daleč 2006

Pripravili: udeleženci ter organizacijski trop
tehnična izvedba: SkavtNET


Skavtske korenine

Katoliške korenine

Svetniki iz skavtskih vrst (Koroška 2)
Skavtstvo in življenje v naravi (Škofja Loka 2)
Predvojni skavti in bivši voditelji (Kranj 1)
Veščine (Ljubljana 2)
Obljuba (Ribnica 1)
Odnos do Boga, bližnjega in sebe (Šentjernej 1)
Pustolovščina in izziv (Zagorje 1)
Pustolovščina in izziv (Ljubljana 3)
Skupnost (Nova Gorica 1)
Plemenitost (Ljubljana 5)
Bi-pijeve knjige (Vrhnika 1)
Prvi tabor (Škofljica 1)
Prvi tabor + Priloga (Brezovica 1)
Viteštvo (Koroška 1)
Viteštvo (Kamnik 1)
Igra (Škofja Loka 1)
Igra (Komenda 1)
Vrstniško vodenje (Slovenska Bistrica 1)
Kroj (Bovec 1)
Prevzem odgovornosti (Litija 1)
Prevzem odgovornosti (Homec 1): 1 | 2 | 3 | 4 |
Preprostost (Ptuj 1)
Zgodovina slovenskega zamejskega skavtizma (SZSO)
Dobro delo (Matevž Strgar)
Agnes
 
Zgodovina krščanstva (Ankaran 1)
Cerkev - občestvo (Celje 1)
Sv. Pavel (Mozirje 1)
Simboli v krščanstvu (Grosuplje 1)
Simboli v krščanstvu (Rakova steza 1)
Molitev (Sežana 1)
Sv. Frančišek (Loška dolina 1)
Sv. Ciril in Metod (Zreče 1)
Anton Martin Slomšek (Maribor 1)
 

Slovenske korenine

 
Ljudski običaji (Ajdovščina - Šturje 1)
Slovenske ljudske igre (Železniki 1)
Državni simboli (Postojna 1)
Državni simboli (Novo mesto 1)
Ljudske igre (Novo mesto 1)
Ljudje - pomembne osebnosti (Škocjan - Turjak 1)
Prazniki (Ljubljana 1)
Slovenski jezik in narečja (Domžale 1)
Slovenski jezik in narečja (Breznica 1)
Stereotipi o Slovencih (Maribor 2)
Pokrajinske značilnosti (Cerknica 1)