Vzgojni namen

Korenine

Ostala gradiva

Viri

Kontakt

Viri

Tu so našteti samo nekateri viri. Več jih dobite tudi v knjižnici ZSKSS (031 210 944 ali 040 429 456). Če pa poznaš še kakšen drug vir, nam ga prosim sporoči na popr@skavt.net, da ga objavimo tu.
 • http://www.thedump.scoutscan.com/nonfict.html, posebej
 • http://www.thedump.scoutscan.com/outlook.html (BPjevi članki)
 • http://www.thedump.scoutscan.com/youngknights.pdf
 • http://www.thedump.scoutscan.com/Patrol%20System.pdf
 • http://www.inquiry.net/
 • http://www.scoutscan.com/scoutscan.shtml
 • http://www.pinetreeweb.com
 • http://www.olavebadenpowell.org/
 • http://www.whitestag.org/
 • http://www.scouting.org.za/library/
 • http://www.scouting.org.za/resources/
 • http://www.inquiry.net/
 • Baden - Powell, R., 1932. Skavt - navodilo za vzgojo dobrih državljanov, Ljubljana, Tiskarna Merkur v Ljubljani, 347 str.
 • Baden-Powell, R., 1997. Priročnik za skavtske voditelje. Ljubljana, 73 str.
 • Čeč, D., 2000. »Česa vsega ne smem, sem seveda pogosto slišal doma in v šoli« ali kako se je skavt Peter učil življenja: seminarska naloga. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, str. 3-23.
 • Dvigni peruti - priročnik za skavtske voditeljice in voditelje. 2001. Ljubljana, ZSKSS, 150 str.
 • Enciklopedija Slovenije. 1997. Ljubljana, Mladinska knjiga, št.11, str.: 101.
 • Kaj moram znati za skavtski izpit. 1995. Brezovica, steg Brezovica 1, 58 str.
 • Leban, M., Lojk, A., 1983. Mali skavtski priročnik. Gorica, SGS.
 • Marinko, M., 1993. Verska vzgoja v skavtskem gibanju: diplomsko delo. Ljubljana, Teološka fakulteta, 58 str.
 • Milčinski, F., 1960. Skavt Peter. Ljubljana, Založba Karantanija, 63 str.
 • Schauber, V., Schindler, M., 1995. Svetniki in godovni zavetniki za vsak dan v letu.
 • Ljubljana, Mladinska knjiga, str.: 174, 175.
 • Sem slovenski skavt/skavtinja in to vam ponosno povem - zbornik ob deseti obletnici ZSKSS. 2000. Ljubljana, ZSKSS, 143 str.
 • Skavti in gozdovniki na slovenskem. 1990. Maribor, Muzej Narodne osvoboditve Maribor, 66.str.
 • Taborništvo - zgodovina in spomini. 2002 Kranj, Zveza tabornikov občine Kranj, str. 8-27.
 • Wolle, R., 1982. Oris razvoja slovenskega taborništva - taborniški priročnik. Ljubljana, 118.str.
 • Članki iz časopisa Slovenec; izhajali od 1994 do 1996; avtor M. Černetič:
  • Korenine skavtstva
  • Skavtstvo na slovenskem ima bogato tradicijo - predvojno skavtstvo
  • Skavtstvo med drugo svetovno vojno doma in po svetu
  • Slovenski skavti v povojnih begunskih taboriščih,
  • Slovenski skavti v Argentini in Kanadi
  • Epopeja, ki še traja
  • Kdo komu ruva šotorske kline
  • Ponos vsakega skavta
  • Od zibelke do groba - skavtske veje
 • Baden-Powell, R. (1926). Girl Guiding. A Handbook for Guidelets Guides, Rangers, and Guiders. London: C. Arthur Pearson Ltd.
 • Barrow, J., Broughton, N., Bruce, A., Cutler, P., Durnan, M., Hicks, S., Hindley, B., Monk, D., Rogers, P., Templeton, M. (1998). The Scout Leaders' Handbook. London: The Scout Association, Baden-Powell House.
 • Bezek, D. (1996). 70 let skavtstva in gozdovništva v Kamniku: 1925/26-1941. Kamnik: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, steg Kamnik.
 • Černetič, M. (Vsevedi Jastreb) (1996). Bi-Pi. Zgodba o ustanovitelju skavtstva. Ljubljana: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. Za interno uporabo.
 • Listina katoliškega skavtstva (2001). V: Cevc, M., Remškar, A. (ur.) s sodelavci (2001). Dvigni peruti: priročnik za skavtske voditeljice in voditelje. Ljubljana: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. Za interno uporabo.
 • Prešeren, J. (priredil) (1963). Skavtski priročnik. Trst: Duhovna knjiga.
 • World Association of Girl Guides and Girl Scouts (1993). Constitution and Bye-Laws. London: World Association of Girl Guides and Girl Scouts, World Bureau.
 • World Association of Girl Guides and Girl Scouts (1997). Girl Guiding/Girl Scouting: A Challenging Movement. London: World Association of Girl Guides and Girl Scouts, World Bureau.
 • World Organization of the Scout Movement (1990a). Adults in Scouting. Geneva: World Scout Bureau.
 • World Organization of the Scout Movement (1990b). Constitution and By-Laws of the World Organization of the Scout Movement/Constitution et Reglement Additionnel de l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout. Geneva: World Scout Bureau.
 • World Organization of the Scout Movement (1995). Temeljna načela. Ljubljana: Zveza tabornikov Slovenije.
 • World Organization of the Scout Movement (1997). Scouting in practise. Ideas for Scout Leaders. Geneva: World Scout Bureau.
 • World Organisation of the Scout Movement (1998). The Essential Characteristics of Scouting. Geneva: World Scout Bureau.
 • World Organization of the Scout Movement (2000). Rap. Renewed Approach to Programme. User's Guide. Geneva: World Organization of the Scout Movement. European Scout Office.
 • Cornell, J. (1994). Približajmo naravo otrokom. Celje: Mohorjeva družba.
 • Černetič, M. (1997). Za ljudi gre! Skavtsko voditeljstvo. Gradivo za notranjo uporabo. Ljubljana: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov.
 • World Organization of the Scout Movement (2001). The Leaders' Library. Zgoščenka. Geneva: World Organization of the Scout Movement. Z: http://www.scout.org/ 1. 6. 2001.
 • http://worldnet.scout.org/resource_centre/youthprogramme
  • Educational Objectives of the Scout Movement
  • Handbook for the Leaders of the Cub-Scout Section (VV)
  • Activities for the Cub Scout Section
  • Handbook for the Leaders of the Scout Section (IV)
  • Activities for the Scout Section
  • The Youth Involvement Toolbox
  • Doing Gender in Scouting